Losowy produkt

Wyłącznik (s.102)

28.00
Czy podoba Ci się ta strona?

Wizyt
Today: 5385All time: 80295

Regulamin

 

1. Składanie zamówień

Zamówienie przyjęte za pośrednictwem witryny internetowej www.e-szczotki.pl, sprzedawca potwierdzi telefonicznie lub mailowo. Nie realizujemy zamówień, których nie udało się potwierdzić w ciągu 72 godzin. Zamówienie nie potwierdzone zostaje automatycznie skasowane. Zamówienie składane jest na odpowiednim formularzu umieszczonym na stronie internetowej. Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji w przypadku zamieszczenia na formularzu zamówienia niekompletnych lub błędnych danych.
UWAGA: Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia tylko przed jego zatwierdzeniem i wysłaniem. Każde następne zamówienie złożone na odrębnym formularzu zamówień traktowane będzie jako osobne zamówienie.2.Warunki dostawy

W zależności od dostępności zamówionego produktu czas realizacji zamówienia wynosi 2-7 dni roboczych. Przesyłka dociera do Klienta zwykle następnego dnia od wysyłki w godzinach od 10 do 18. W zależności od dostępności i popularności produktu czas realizacji może się wydłużyć do 14 dni. Wysyłki nadawane w piątek docierają w poniedziałek. Na specjalne życzenie zamówiony towar może zostać dostarczony w sobotę za dodatkową opłatą. Realizacja zamówienia dotyczy obszaru Polski. Zamówień do realizacji za granicą dotyczą oddzielne zasady terminowe i cenowe. Witryna internetowa www.e-szczotki.pl zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia bez podania przyczyn po uprzednim poinformowaniu zamawiającego.3. Bezpieczeństwo przesyłki

Produkty, które zostaną zamówione będą doręczone wprost do Państwa firmy lub mieszkania w zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy. Zamówiony towar jest wysyłany dodatkowym opakowaniu zabezpieczającym produkty w czasie transportu. Zasady odbioru przesyłki
3.1. Przed przybyciem kuriera:
a) Klient oczekujący na przesyłkę powinien przed przybyciem kuriera przygotować narzędzie, którym będzie mógł przeciąć taśmy i opakowanie zewnętrzne przesyłki w celu sprawdzenia zawartości
b) jeśli w trakcie zamawiania Klient wybrał opcję płatności “gotówka przy odbiorze” należy przygotować kwotę do zapłaty
3.2. W obecności kuriera:
a) po przyjeździe kuriera należy w jego obecności sprawdzić stan zewnętrzny przesyłki
b) pokwitować i opłacić przesyłkę (jeśli nie była opłacona wcześniej przelewem)
c) rozpakować i sprawdzić stan oraz kompletację zawartości. Jeżeli wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości typu: uszkodzenia mechaniczne, niezgodność kompletacji, należy zażądać od kuriera sporządzenia protokołu szkody.
W protokole należy odnotować poniższe dane: - informacje o oznaczeniach ostrzegawczych na zewnątrz opakowania ( nalepki “ostrożnie szkło”, “góra dół”, taśma klejąca lub firmowa) - informacje o zabezpieczeniu przesyłki z zewnątrz i wewnątrz opakowania (karton, wypełnienie) - informacje o uszkodzeniach (które elementy i w jaki sposób zostały uszkodzone) Zaistniałe zdarzenie należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie (numer kontaktowy: 608745107).4. Koszty przesyłkiKoszt przesyłki w wysokości wynikającej z rozmiaru i wagi przesyłki ponosi odbiorca (zamawiający). Informacja o wysokości opłaty związanej z wysyłką pojawia się na etapie składania zamówienia w procedurze wyboru sposobu dostawy. Wysyłka wirników elektrycznych obejmyje ceny przesyłek z zakresu powyżej 0,5kg. Opłatę doliczamy do wartości całego zamówienia realizowanego jednorazowo.5. Warunki płatności.W momencie składania zamówienia Klient wybiera jeden z dwóch sposobów płatności: - "ZA POBRANIEM" czyli opłacenie przesyłki przy odbiorze prosto do rąk kuriera dostarczającego przesyłkę. lub - "PRZEDPATA NA KONTO" czyli Klient wpłaca na konto: Łukasz Szymański Bank Zachodni WBK S.A. Nr 50 1090 1522 0000 0001 0358 5750 ul. Kępińska 17 63-640 Bralin kwotę stanowiącą równowartość transakcji, a zamówiony towar zostaje wysłany bezpośrednio po odnotowaniu wpływu na konto. Uwaga: Jeżeli wybrałeś formę zapłaty jako przelew, zaczekaj na potwierdzenie pracownika sklepu o możliwości realizacji zamówienia. Nie dokonuj przedpłaty przed tym potwierdzeniem.6. Jakość produktówWszystkie sprzedawane na witrynie internetowej www.e-szczotki.pl produkty są nowe i pełnowartościowe, objete gwarancją. Pochodzą z legalnych źródeł, najczęściej od Producenta, Generalnego Dystrybutora, Generalnego Importera.7. Ochrona danych osobowychUjawnienie danych jest całkowicie dobrowolne jednak niezbędne w celu dokonania zakupów. Wszystkie udostępnione w formularzu zakupu dane są chronione i wykorzystane przez www.e-szczotki.pl w celu dokonania sprzedaży, wysyłki i zafakturowania zamówionego produktu. Dane korespondencyjne wykorzystujemy również do prowadzenia ewidencji klientów, rozesłania informacji promocyjnych dotyczących produktów i sklepu www.e-szczotki.pl. Ujawnione informacje personalne nie będą nigdy przekazane przez www.e-szczotki.pl osobom trzecim. Przekazane nam dane osobowe są traktowane zgodnie z wymaganiami polskiego prawa w zakresie OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. UWAGA! Na żądanie klienta jego dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte z zasobów www.e-szczotki.pl.


8. Odpowiedzialność sprzedawcyOdpowiedzialność serwiau www.e-szczotki.pl jest ograniczona do odpowiedzialności za towar - w wypadku dostarczenia uszkodzonego (uszkodzenia powstałe w transporcie) lub niezgodnego z zamówieniem produktu/produktów www.e-szczotki.pl zobowiązuje się do ich wymiany na nowe ( pod warunkiem spełnienia przez Klienta warunków opisanych w punkcie 3 regulaminu „Bezpieczeństwo przesyłki” w części „Zasady odbioru przesyłki”).


9. Ceny i rabatyCeny katalogowe na witrynie internetowej www.e-szczotki.pl są cenami brutto i odpowiadają cenom sugerowanym przez producenta lub importera. Podczas stałej współpracy i osiągnięciu pewnego pułapu zakupów Klientom przyznawane są rabaty specjalne. Rabaty nie podlegają łączeniu.10. Zwroty


Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z dnia 10 marca 2003 r.: "Umowy zawierane z konsumentem bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, w szczególności drukowanego lub elektronicznego formularza zamówienia niezaadresowanego lub zaadresowanego, listu seryjnego w postaci drukowanej lub elektronicznej, reklamy prasowej z wydrukowanym formularzem zamówienia, reklamy w postaci elektronicznej, katalogu, telefonu, telefaksu, radia, telewizji, automatycznego urządzenia wywołującego, wizjofonu, wideotekstu, poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144, poz. 1204), są umowami na odległość, jeżeli kontrahentem konsumenta jest przedsiębiorca, który w taki sposób zorganizował swoją działalność."

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni od otrzymania towaru. W razie odstąpienia od umowy uważana jest ona za niezawartą, a towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Płatność zrealizowana przez Użytkownika zostanie zwrócona w terminie 14 dni od otrzymania zwrotu na rachunek, z którego dokonano płatności (koszty transportu nie są zwracane).

UWAGA Wszelkie znaki towarowe i nazwy firmowe należą do ich prawnych właścicieli a w serwisie www.e-szczotki.pl zostały umieszczone ze względów informacyjnych. Opisy oraz zdjęcia produktów mają charakter wyłącznie informacyjny.